Migration Aid Sajtóközlemény

Média   MigAid   Sajtóközlemény  

VÁLSÁGOSSÁ VÁLÓ ÉS TRAGÉDIA FELE SODRÓDÓ MENEKÜLTHELYZETRE FIGYELMEZTET A MIGRATION AID

A Migration Aid meglátása szerint súlyos tragédia bekövetkezését kockáztatják az illetékes hatóságok a migrációs feladat kezelése során eddig tanúsított hozzáállásukkal.

A Migration Aid civil mozgalom célja segíteni a migrációs hullám okozta társadalmi feszültségek enyhítését, és támogatni a humanitárius és jogi szempontból is európai értékrendnek megfelelő menekültellátást.

Nem kíván azonban osztozni egy esetleges tragédia felelősségében az államapparátussal, amelynek felkészületlen és következetlen akciói szeptember első napján a Keleti Pályaudvarnál már az önkéntesek biztonságát fenyegető, pattanásig feszült helyzetet eredményezték.

Szeptember elsején a Keleti Pályaudvarnál minden korábbinál feszültebbé vált a helyzet. Az érdemi tájékoztatás nélkül hosszasan várakoztatott tömeg frusztrációja tiltakozásba csapott át és az egymásnak ellentmondó intézkedések eredményeként számos menekült szenvedett el tetemes anyagi veszteséget.

Az indulatok elszabadulását a Migration Aid önkénteseinek, tolmácsainak segítségével sikerült megakadályozni a hatóságok iránt egyébként bizalmatlan menekültek között.

Ugyanezen menekültek később elárulva érezték magukat a segítők által, mikor a hatóságok ötletszerűen új utasításokat adtak a kirendelt rendfenntartóknak.

A Migration Aid önkéntesei örömmel segítik a hatóságok munkáját, de nem végrehajtók és nem lesznek partnerek annak a bizalomnak a leépítésében, amely az egyetlen záloga annak, hogy ezzel a jelentős embertömeggel együtt lehessen működni.

Három hónapja végezzük munkánkat mindenféle állami támogatás nélkül. Több száz önkéntes több ezer munkaórájának és számtalan adományozó adományának köszönhetően közel 50-60 ezer átutazó(!) menekültet láttunk el.

Értetlenkedve figyeljük, hogy ez idő alatt az állami szerepvállalás kimerült látszatintézkedésekben, látszatmegoldásokban és politikai nyilatkozatokban problémamegoldás helyett.

Testközelből ismerjük a kihívás nagyságát, tudjuk, hogy nem illeszkedik a normális ügymenetbe, de azt is látjuk, hogy

a rendkívüli helyzet megoldására az állam mindezidáig nem tett semmi rendkívülit.

Az állam erőforrásait és a párszáz önkéntes eredményeit összevetve nem tartjuk egy megoldhatatlan feladatnak és úgy gondoljuk, hogy semmi nem indokolja azt a társadalmi feszültséget, amit eredményezett, és amelyért a felelősséget a probléma kezelőjének viselni kell. Önkéntesként és ennek az államnak a polgáraiként is valós megoldást, és valós erőfeszítést várunk.

Figyelemfelhívó tiltakozásunkra ma, 2015. szeptember 2-án kerül sor 19 órától.

A Nyugati tértől induló tüntetéssel a magyar emberek alapvető jogait veszélyeztető T/5983 sz., valamint a T/5985 számú törvényjavaslatok ellen tiltakozunk és az alapvető emberi jogokat betartó emberséges, humánus bánásmódot és civileket is bevonó valós párbeszéd megkezdését követeljük. Várjuk mindazok csatlakozását, akik szerint elfogadhatatlan a magánbirtok háboríthatatlanságát garantáló majdnem 800 éves jogelv felszámolása a menekültekre való hivatkozással, és megengedhetetlen a lakosság érdekeire hivatkozva félelemkeltésre felhasználni a katonaságot civilekkel szemben.